การคัดเลือกไก่พ่อ-แม่พันธุ์ มีองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้

พันธุ์ประวัติ

การที่เราจะคัดเลือกสัตว์ไว้ทำพันธุ์ หรือ คัดเลือกไก่ชนพ่อ-แม่พันธุ์ที่จะให้ลูกดีหรือเก่งนั้น ต้องพิจารณาจากข้อมูลของลักษณะที่พ่อพันธุหรือแม่พันธุมีเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการคัดเลือก ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลได้ดังนี้

ข้อมูลของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เช่น ลักษณะเชิงชน, ลักษณะสี, ลักษณะโครงสร้าง

ข้อมูลของบรรพบุรุษพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยดูข้อมูลของไก่ชนพ่อ-แม่, ปู่-ย่า, ตา-ยาย, ทวด

ข้อมูลของญาติพี่น้องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยดูข้อมูลของพี่ชาย-พี่สาว, น้องชาย-น้องสาว, ลูกพี่-ลูกน้อง, ลุง-ป้า, น้า-อา

ข้อมูลของรุ่นลูก โดยดูข้อมูลของลูกชาย-ลูกสาว ที่เกิดจากพ่อ-แม่พันธุ์ที่ต้องการคัดเลือก

โดยพันธุ์ประวัติไก่ที่เราพิจารณาคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่ชน ประกอบด้วย ไก่พันธุ์แท้ ซึ่งนำมาใช้ทำสายพันธุ์ หรือทำเหล่า และไก่ลูกผสม ซึ่งนำมาผลิตไก่เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงตี

รูปร่าง และโครงสร้าง

ลักษณะรูปร่าง และโครงสร้างเป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือก ถ้าไก่พ่อ-แม่พันธุ์ที่มีรูปร่าง และโครงสร้างไม่ดี มันสามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก, รุ่นหลานได้ การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์สามารถคัดเลือกได้ดังนี้

พ่อพันธุ์

การคัดเลือกพ่อพันธุ์

กระดูกใหญ่ ลักษณะลำตัวยาว 2 ท่อน หน้าอกกว้าง กระดูกอกหนาไม่คด บั้นท้ายกว้าง แบน ปั้นขาใหญ่ยาวสมส่วน กล้ามเนื้อใหญ่ ลำคอใหญ่และยาวสมส่วน กระดูกปล้องคอถี่ นิ้วยาวเหยียดตรง ไม่พิการ

เช่น นิ้วเก ปากยาวหนา เหง้าปากใหญ่ ปลายปากงุ้ม ปากบนเป็นร่องปิดปากล่างสนิท ปีกมีกล้ามเนื้อใหญ่ สนับปีกหนา ขนปีกแน่นและยาว ไม่แบ่งเป็น 2 ตอน ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขนเป็นมันเงางาม

สีชัดเจน ตามีขนาดเล็ก หัวตาแหลมเป็นรูปตัววี (V) นัยตาสดใส ไม่ฝ้าฟาง ลักษณะท่ายืน ท่าเดิน สง่า หัวปีกตั้ง หางพุ่ง ยืดอกตรง

ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง สีขน ต้องเหมือนต้นตระกูล

ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี

เช่น ตัวเตี้ย, กระดูกเล็กบาง, คอสองวง, ปากเบี้ยว, อกคด, แคระแกร็น, ป่วย เป็นต้น

แม่พันธุ์

ลำตัวยาวสมส่วน กระดูกหน้าอก และหลังไม่คดงอ ปีกมีกล้ามเนื้อหนา ใหญ่ สนับปีกหนา ขนปีกแน่นและยาว ไม่แบ่งเป็น 2 ตอน ลำคอใหญ่และยาวสมส่วน กระดูกข้อถี่ นิ้วเหยียดตรง ไม่หงิกงอ พิการ ไก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขนเป็นมันเงางาม สีชัดเจน

ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง สีขน เหมือนต้นตระกูล

ต้องไม่มีลักษณะที่ไม่ดี เช่น ตัวเตี้ย, กระดูกเล็กบาง, คอสองวง, ปากเบี้ยว, อกคด,แคระแกร็น, ป่วย เป็นต้น